Idzie luty… koniec zimy

Poniżej kilka zdjęć z początku lutego 2014r. Trzeba się przyzwyczajać że mikroklimat Jury jest ostrzejszy niż Krakowa czy całej doliny Wisły.